Gościliśmy delegatów Polskiej Sekcji CIOFF01 Kwietnia 2019

Od 29 do 31 marca gościliśmy w siedzibie Zespołu „Śląsk” delegatów XIV Walnego Zjazdu Stowarzyszenia Polskiej Sekcji Międzynarodowej Rady Stowarzyszeń Folklorystycznych, Festiwali i Sztuki Ludowej (CIOFF), którzy przyjechali do Koszęcina z całej Polski. Uroczystego otwarcia Zjazdu, w imieniu Zarządu CIOFF dokonał pan Jan Łosakiewicz, wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji CIOFF.

Podczas trzydniowego Zjazdu odbyło się posiedzenie Prezydium oraz Komisji Rewizyjnej PS CIOFF®, prowadzono także rozmowy panelowe poświęcone strategii i promocji stowarzyszenia, organizacji festiwali folklorystycznych, działalności Komisji Tańców Polskich oraz potrzeb fonograficznych środowiska. Wśród zaproszonych gości obecna była - wywodzącą się ze środowiska folklorystycznego - pani Senator Maria Koc, Wicemarszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. Podczas spotkania pani senator przedstawiła m.in. różne możliwości finansowania zespołów i festiwali folklorystycznych w ramach programów operacyjnych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowego Centrum Kultury. Odbyły się także sesje plenarne oraz posiedzenie Rady Ekspertów i Komisji Uchwał i Wniosków. Obrady wzbogacił koncert Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Dolina Dunajca” z Nowego Sącza. Uczestnicy zwiedzili także siedzibę Zespołu „Śląsk”.

Jak podsumował wiceprzewodniczący CIOFF pan Jan Łosakiewicz: „Zjazd był niezwykle udany i merytoryczny. Rozmawiano o ważnych dla środowiska sprawach, podjęto kilkanaście kluczowych decyzji, które będą służyły rozwojowi ruchu folklorystycznego, współpracy z instytucjami kultury i nauki - między innymi z Zespołem „Śląsk” - oraz integrowaniu środowiska wokół spraw szeroko rozumianej edukacji i promocji polskiej kultury narodowej”. Dodał także: „Prezydium Stowarzyszenia pragnie serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy swoimi działaniami wspomagali naszą codzienna pracę, przyczyniając się do rozwoju organizacji i życząc wszystkim owocnych działań w przyszłości”.

CIOFF® od początku swojego istnienia jest członkiem UNESCO, o statusie oficjalnej konsultacyjnej organizacji pozarządowej. Struktura CIOFF® opiera się na sekcjach narodowych, które reprezentują swoje kraje. Błękitna flaga z emblematem CIOFF® towarzyszy ponad 250-ciu międzynarodowym festiwalom na całym świecie; uczestniczy w nich każdego roku ponad 2500 zespołów folklorystycznych z 70-cioma tysiącami wykonawców. Polska Sekcja CIOFF® skupia ponad sto zespołów folklorystycznych, placówek kultury i organizacji społeczno - kulturalnych, oraz 18 międzynarodowych festiwali folklorystycznych.

W maju 2018 roku Dyrektor Zespołu „Śląsk” Zbigniew Cierniak i Wiceprzewodniczący Polskiej Sekcji CIOFF) Jan Łosakiewicz podpisali porozumienie o współdziałaniu w zakresie edukacji kulturalnej. Wspólne działania obejmują m.in. współorganizację Ogólnopolskiego Konkursu Młodych Choreografów oraz licznych warsztatów dla tancerzy, nauczycieli i instruktorów tańca. (MM)

Powrót